HangKút – Útközben


A Control Stúdió, a HangKút program első fél-éves időszakának végéhez ért. Jártunk Franciaországban a Roy Hart központban immár kettő alkalommal.

A HangKút egy Erasmus + (Ka1-es típusú), egyéni mobilitásokat támogató európai projekt, amelyben a Control Stúdió Egyesület kettő konzorciumi partnerrel az Utcaszínházi Alkotó Közösséggel és a Soharóza Közhasznú Egyesülettel közösen küldenek felnőtt oktató szakembereket a franciaországi Roy Hart Színházi Központba és a németországi Reichenow Kollektív Művészeti Központba 16 hónapon keresztül 2019. július 1-e és 2020. október 31-e között.

A projekt megvalósítása során a hangunkat, mint alapvető emberi adottságot kutatjuk, mint olyan kifejezőeszközt, amely messze túlmutat a mindennapok megszokott megnyilvánulásain.

A külföldi partnerek által tartott workshopokon lehetőség nyílik a hang spektrumának (ének- és beszédhang) dinamikus bővítése, a megszokottból való kizökkentése, szoros kapcsolatban a testtel, a légzéssel és a mozgással. Az egyéni és csoportos improvizációkon, „hangutazásokon” keresztül felélénkül a képzelőerő, és megmozdul az érzelmi világ. A hangadással egyenlő fontosságú a hallás, meghallgatás, mint az együttérzés kapuja és önmagunk felfedezésének lehetősége.