BKSZR programjaink 2018-ban

Okorág

A 2018-ban a Control is bekerült a Csorba Győző Könyvtár Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer programajánlójába. Ennek köszönhetően három baranyai kistelepülésre is eljutottunk ismeretterjesztő előadásainkkal. Korábban is tartottunk filmes programokat kisebb településeken, de minden új hellyel új tapasztalatokra is szert tehetünk.

Jó érzés volt hozzájárulni a falvak kulturális életéhez. Okorágon Szabó Klarisz a Rajzfilmkészítés alapjairól, Siklósbodonyban és Monyoródon pedig Rumann Gábor, Megmozdul a kép és az Ötlettől a kész filmig című előadásokat tartotta.

Monyoród

Monyoród

Szuper élmény volt, várjuk a folytatást!

Közösségi webtévé Dunaszekcsőn

Mit szeretnénk?

Erősödő Civil Közösségek pályázati program keretében Dunaszekcsőn gyerekek által szerkesztett közösségi webtévét hozunk létre. A pályázati támogatás 2019 februárjáig tart, de további forrásokból (adományokból, közösségi finanszírozásból, pályázatokból) hosszútávon is fenntarthatóvá szeretnénk tenni a programot.

Miért vágtunk bele?

A médiaoktatás szinte teljesen kikerült az általános és középiskolai tananyagból. Az új médiumokat, az új eszközökben rejlő lehetőségeket egyelőre csak korlátozott mértékben használják az oktatásban. A diákok – a médiumok világával kapcsolatos – a gyakorlatban is hasznosítható tudás jelentős részét az intézményeken kívül, többnyire online felületekről szerzik meg (sokszor nem megfelelő forrásokat használva, rendszerezetlenül) vagy – és ez még rosszabb – egyáltalán nem is szerzik meg, s öntudatlanul és passzív befogadóként kóvályognak a hálón.

Közel 2 évtizeden keresztül működött a Dunaszekcsőért Alapítvány jóvoltából a Lugio TV. Sajnos forrás hiányában évek óta megszűnt. Ezt követően vált igazán érezhetővé, hogy mennyire fontos szerepet töltött be a település életében. Információmegosztó, ismeretterjesztő és közösség összetartó szerepét nem lehet túlbecsülni.

ELŐKÉSZÍTÉS 2018. március – június

1. Felhívás és a program népszerűsítése
2. Résztvevők kiválasztása
3. Tudásszint felmérés a műhelymunka tartalmának kialakításához

FELKÉSZÍTŐ MŰHELYEK 2018. augusztus – december
a résztvevők képzése szakemberek bevonásával

1. Filmkészítő műhely (augusztus 6-10. napközis tábor formájában)
2. Online média műhely (szeptember heti 1 alkalom)
3. Honlapszerkesztő műhely (október heti 1 alkalom)
4. Adásszerkesztő műhely (november heti 1 alkalom)

TELEVÍZIÓ BEINDÍTÁSA

3 próbaadás elkészítése és bemutatása (2018. december, 2019. január, február)

RIOTE – Joint Staff Training – Teatro Tascabile di Bergamo

Erasmus+ projektünk következő állomása az olaszországi partnerszervezetnél a Teatro Tascabile-nél volt. Az 1 hetes intenzív képzés elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmazott. Grotowski színházi alapelvei; a test, a mozgás, a tér viszonyrendszere, jelentősége, tudatos használata; az utcaszínház jellegzetességei mind-mind hangsúlyos szerepet kaptak.

01_63

A naponta ismétlődő fizikai gyakorlatok, indiai tánc, a gólyalábazás alapjainak elsajátítása, a teória gyakorlati megvalósulását illusztrálta. Mindemellett a program lehetőséget biztosított a résztvevő partnerek bemutatkozására, előadások ill. előadás részletek megtekintésére és nem utolsó sorban szakmai megbeszélésekre is.

Continue reading…

Meséld el képekben záróvetítés az Apollóban

Meséld el képekben szakkör záróvetítés

A MESÉLD EL KÉPEKBEN! – KÖZÖSSÉGI FILMKÉSZÍTŐ MŰHELY ROMA FIATALOKNAK címet viselő foglalkozássorozat a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskolában és az alsószentmártoni Tanodában általános iskolás gyerekek részvételével valósult meg.

A záróvetítésen a foglalkozások során a gyerekekkel közösen készített felvételekből készült filmek láthatóak.

A szakkörök egy 2014-ben kezdődő program keretében valósultak meg.

A filmkészítő műhely lebonyolítói a Délkör Alapítvány és a Control Stúdió Filmegyesület.

www.delkoralapitvany.hu
www.facebook.com/delkoralapitvany
www.controlstudio.hu

A program a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósult meg.

www.norvegcivilalap.hu