Projektről

A RIOTE 2 projekt örökségét részben pécsi SINUM Színházi Műhely Egyesület is viszi tovább a 2019-es és a 2020-as években. Terveink között szerepel egy új Erasmus + pályázás.

Bővebb információ a www.riote.org honlapunkon.

A RIOTE 2 (Rural Inclusive Outdoor Theatre Education – vidéki inkluzív szabadtéri színházi nevelés) egy 2016 szeptemberében elindult projekt folytatása, 2017. november 1-től 2019. augusztus 31-ig, amely hét különböző európai független színházi szervezet együttműködését jelenti.

A projekt lényege a szabadtéri színjátszás földrajzilag hátrányos helyzetű településeken való megjelenése. A projekt az Erasmus+ Stratégiai Partnerségek KA2 pályázati forma keretében, a felnőttoktatás terén nyert támogatást 22 hónap időtartamra a Tempus Közalapítvány megbízásával.

A partnerség tagjai: Broken Spectacles (Egyesült Királyság), Broken Spectacles/Dartington (Egyesült Királyság), Kud Ljud (Szlovénia), Shoshin Színházi Egyesület (Románia), Take Art Limited (Egyesült Királyság), Teatro Tascabile di Bergamo (Olaszország), UtcaSzak Közhasznú Színházi Egyesület (Magyarország) és Control Stúdió Egyesület (Magyarország, koordinátor szervezet).
Az első 12 hónapos RIOTE projekt feladata volt, hogy eltérő képzési kompetenciákat és módszereket tegyen elérhetővé a résztvevő európai szervezetek között. A partnerség jelenlegi célja a kölcsönös tudásátadáson túl új módszerek és struktúrák fejlesztése vagy előkészítése, illetve a partner-szervezetek működésének javítása a célcsoportjaik hatékonyabb elérését illetően.

A partnerség tagjai rendszeres színház-pedagógiai munkát folytató szervezetek. Ennek egyik formája a „csere” (barter), ami alatt a kölcsönös kulturális (performatív) cserét értjük a hivatásos színészek és a helyi lakosok között. Előbbiek egy önálló produkcióval állnak elő, míg az utóbbiak a saját kulturális hagyományaikba engednek betekintést, például népdalok, helytörténeti vagy egyéb sajátosságok bemutatása során. Ilyenkor tehát mindig két, egymást követő előadásról van szó. Ilyen jellegű kísérletekre került sor Dunaszekcsőn és Kidén, 2017 nyarán.

A projekt többek között azt kutatja, hogy a szabadtéri színjátszásban gyűjtött tapasztalatok és oktatási módszerek miként tudnak hozzájárulni a kistelepüléseken már korábban is létező amatőr, vagy más alkalmazott színházi tevékenységekhez. Hozzá kell tenni, hogy többnyire olyan településekről van szó, ahol nincsenek meg a kőszínházak hagyományos infrastrukturális feltételei, ezért a szabadtéri előadás technikái és módszerei ésszerű lehetőségnek tűnnek.

Európában nem található olyan intézmény, amely kimondottan a szabadtéri performatív események kutatásának vagy tanulmányozásának adna helyet. Az utcaszínház, mint kulturális jelenség eltérő helyet foglal el a különböző országok színházi hagyományában, azonban nemzetközileg jellemző, hogy az utcaszínház művészetét intézményen kívüli csoportok, civil szervezetek, alternatív színházak ápolják, akik így gyakran újfajta esztétikát jelenítenek meg. Ez lehetőséget ad egy új nézőréteg bevonására, tehát pozitívan hathat a színházi világ „kereslet-kínálat” arányaira is.
Számos esetben bebizonyosodott, hogy az utcaszínház kultúrateremtő potenciállal bír a társadalmilag hátrányos helyzetű területeken. Képes lehet közösségi problémák felszínre hozásával elősegíteni a párbeszéd és a kritikus társadalomszemlélet megteremtését, ösztönözni az interaktív kulturális cserét, a közösségi nevelést, a többoldalú szemlélet fejlődését, a társadalmi változásba vetett hitet és annak lehetséges vízióit. Egyes példák szerint pedagógiai szerepénél fogva a közösségi utcaszínház javíthatja a résztvevő személyek alapkompetenciáit és együttműködési készségét is.

A RIOTE 2 európai partneri együttműködés három szellemi termék előállítását tűzte ki céljául:
1. Gyakorlati kézikönyv szabadtéri színházi témában
2. Vidékjáró kulturális menedzser kézikönyv
3. Vidéken megjelenő szabadtéri színházi oktatófilm

A három termék valamennyi partnerországban bemutatásra kerül a projekt végén, úgynevezett multiplikációs rendezvényeken.

A partnerség koordinátor szervezete filmegyesületként a program képi és filmes dokumentációjáért illetve a harmadik szellemi termék gyártásáért is felelős.

Az együttműködés másik kiemelten fontos feladata, hogy megértsük az angliai Rural Touring Network (színházi vidékjáró hálózat) modelljét. Ennek érdekében tanulmányozzuk az angol hálózat működését és az ehhez hasonló rendszerek kialakításának lehetőségeit a partnerországokban. Ez a cél a projektünk hosszú távú fenntarthatóságának alapja is, vagyis egy olyan állandó településhálózat kiépítése, amelyen keresztül rendszeres párbeszéd alakulhat ki a színházi emberek és a helyi lakosok között. Az új, angol partner, a Take Art Limited vezető szerepet kap ebben a kutatásban. Míg az olasz és a szlovén partnerek több évtizedes szabadtéri és utcaszínházi tapasztalataikat adják hozzá az együttműködéshez, addig a másik angol illetve a magyar és a román partnerek hazájukban készítik elő a hálózatok kiépítését, vagy a meglévő rendszerek fejlesztését.

A nemzeti vidékjáró hálózatok egy hosszú távú perspektíva szerint összeérnek majd és egy európai rural touring network alkotórészei lehetnek, amelyben a jelen projekt hatása és eredményei egy szélesebb kontextusba ágyazva kaphatnak fontos szerepet.