Projekt összefoglaló

A RIOTE (Rural Inclusive Outdoor Theatre Education – vidéki inkluzív szabadtéri színházi nevelés) hat különböző európai független színházi szervezet együttműködéséről szól, amelynek alapja a szabadtéri színjátszás, vidéken, földrajzilag hátrányos helyzetű településeken való megjelenése. A projekt az Erasmus + Stratégiai Partnerségek pályázati forma keretében, a felnőttoktatás terén nyert támogatást 12 hónap időtartamra (2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig), a Tempus Közalapítvány megbízásával.

A partnerek: Teatro Tascabile di Bergamo (Olaszország), Kud Ljud (Szlovénia), Soltis Lajos Színház (Magyarország), Control Stúdió Egyesület (Magyarország, koordinátor szervezet), Shoshin Színházi Egyesület (Románia), Broken Spectacles/Dartington (Egyesült Királyság).

Az olasz és a szlovén partnerek több évtizedes szabadtéri és utcaszínházi tapasztalattal rendelkeznek, míg az angol, magyar és román partnerek a vidéki színházi és kulturális életben játszanak fontos, úttörő szerepet hazájukban.

A RIOTE feladata, hogy eltérő képzési kompetenciákat és módszereket kapcsoljon össze a fenti előadó-művészeti szervezetek részvételével. A projekt által támogatott programok is alapvetően képzésről, illetve tapasztalatcseréről szólnak. Mindez egy jövőbeli, innovatív együttműködés megalapozását is jelenti. A partnerség jelenlegi célja a kölcsönös tudásátadás, azontúl pedig új módszerek és struktúrák fejlesztése. A kívánt eredmény, hogy a résztvevő szervezetek új eszközöket találjanak egy szélesebb célcsoport hatékonyabb eléréséhez.

A partnerség tagjai rendszeres színház-pedagógiai programot kínálnak saját környezetükben a helyi emberek számára. Ennek egyik formája a „csere” (barter), ami alatt a kölcsönös kulturális (performatív) cserét értjük a hivatásos színészek és a helyi lakosok között. Előbbiek egy önálló produkcióval állnak elő, míg az utóbbiak a saját kulturális hagyományaikba engednek betekintést, például népdalok, helytörténeti vagy egyéb sajátosságok bemutatása során. Ilyenkor tehát mindig két, egymást követő előadásról van szó.

A projekt többek között azt kutatja, hogy a szabadtéri színjátszásban gyűjtött tapasztalatok és oktatási módszerek miként tudnak hozzájárulni a kistelepüléseken már korábban is létező amatőr, vagy más alkalmazott színházi tevékenységekhez. Hozzá kell tenni, hogy többnyire olyan településekről van szó ahol nincsenek meg a kőszínházak hagyományos infrastrukturális feltételei.
Európában nem található olyan intézmény, amely kimondottan a szabadtéri performatív események kutatásának vagy tanulmányozásának adna helyet. Az utcaszínház, mint kulturális jelenség eltérő helyet foglal el a különböző országok színházi hagyományában, azonban nemzetközileg jellemző, hogy az utcaszínház művészetét intézményen kívüli csoportok, civil szervezetek, alternatív színházak ápolják, akik így gyakran újfajta esztétikát jelenítenek meg. Ez lehetőséget ad egy új nézőréteg bevonására, tehát pozitívan hathat a színházi világ „kereslet-kínálat” arányaira is az adott országban.

Számos esetben bebizonyosodott, hogy az utcaszínház kultúrateremtő potenciállal bír a társadalmilag hátrányos helyzetű területeken. Egyes érzékeny, közösségi problémák felszínre hozásával elősegíti a párbeszéden alapuló problémakezelést és a kritikus társadalomszemléletet, ösztönzi az interaktív kulturális cserét, a közösségi nevelést, a többoldalú szemlélet fejlődését, a társadalmi változásba vetett hitet és annak lehetséges vízióit. Egyes példák szerint pedagógiai szerepénél fogva a közösségi utcaszínház javíthatja a résztvevők alapkompetenciáit is és együttműködési készségét.

A jelenlegi projekt utolsó fázisában (2017 nyarán) a szabadtéri színházi technikák és képzési módszerek újszerű használatát teszteljük majd földrajzilag hátrányos helyzetű településeken. Ide tartozik első sorban Kide (Románia) és Dunaszekcső (Magyarország).

Az együttműködés egy másik fontos feladata, hogy megértsük az angliai Rural Touring Network (színházi vidékjáró hálózat) modelljét. Ennek érdekében tanulmányozzuk az angol hálózat működését és az ehhez hasonló rendszerek kialakításának lehetőségeit a partnerországokban. Ez projektünk hosszú távú fenntarthatóságának alapja is, vagyis egy állandó településhálózat kiépítése, amelyben folytonos dialógus jön létre a színházi tevékenységek által. Az angol partner kulcsszerepe, hogy saját mintájával támaszt nyújtson ezen hálózati modell kiépítéséhez.

A partnerség koordinátor szervezete filmegyesületként kiemelten foglalkozik a program képi és filmes dokumentációjával.

A projekt folytatása a RIOTE 2 nevű pályázat keretében valósul meg 2017. november 1-től kezdődően 22 hónapon át.